INTERENEF Tim

ks

Prof.dr.sc. Daria Karasalihović Sedlar

Voditeljica foruma

Prof.dr.sc Davor Škrlec

Energetska politika EU /obnovljivi izvori energije/demokracija energije, programska pitanja, FER /Sveučilište u Zagrebu

Nadežda Kokotović

Programska direktorica i moderatorica, Brussels Energy Club, direktorica

Ana Stanič

Pravna politika energije /međunarodno pravo energije, E&A Law Limited

Marija Šutina

Komunikacija s realnim sektoru u području energetike ,direktorica HUP-Udruge energetike, HUP - Udruga metalne industrije i HUP - Udruga elektroindustrije

Mlađan Kordun

Koordinacija s korporativnim sektorom u energetici, PARLUX d.o.o., član uprave

Josip Mrcela

Power system engineer,Aalborg,Danska /Split,Hrvatska,Energetska politika EU

Prof.dr.sc.Anđelko Milardović

Utemeljitelj INTERENEF-a, Institut za europske i globalizacijske studije / Institut za migracije i narodnosti